Deze Nieuws EU geeft regelmatig een update over belangrijke dossiers in Brussel.

   

Raadpleging Afvalwaterrichtlijn

De Europese Commissie heeft een raadpleging uitgeschreven met als doel informatie te verzamelen over de kwaliteit van een 27 jaar oude richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Concreet kan een herziening ertoe leiden dat bij het bouwen van een woning meer aandacht wordt besteed aan de organisatie van de verschillende waterstromen in en rond gebouwen.


Meer informatie

   

Raadpleging broeikasgasemissies

De Europese Commissie heeft een raadpleging gehouden met betrekking tot haar langetermijnstrategie voor de vermindering van broeikasgasemissies in de Europese Unie. Deze raadpleging is het gevolg van een verzoek van de EU-lidsaten aan de Commissie om een strategie op te stellen die de broeikasgasemissies in de EU reduceert.


Meer informatie

   

Herziening Drinkwaterrichtlijn
De Europese Commissie heeft in februari 2018 haar voorstel betreffende de herziening van de Drinkwaterrichtlijn m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van drinkwater gepresenteerd. Het ontwerpverslag is in september met 878 amendementen goedgekeurd door de  Milieucommissie van het Europees Parlement. Een aantal amendementen, waaronder de verduidelijking van de ambigue begrippen van openbare en particuliere gebouwen zijn afkomstig van woningcorporaties.


Meer informatie

   

Stedelijke Innovatieve Acties 

Breda en Amsterdam wonnen beiden Europese financiële steun voor het realiseren van hun projectvoorstel in het kader van de Stedelijke Innovatieve Acties. De Europese Commissie verleende deze aan 22 Europese steden voor innovatieve projecten in het kader van de Stedelijke Innovatieve Acties. De stedelijke uitdagingen in kwestie betreffen voornamelijk luchtkwaliteit, klimaatverandering, huisvesting en banen en vaardigheden voor de lokale economie.


Meer informatie

   

Horizon 2020 Houseful project
Het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie in Europa: "Horizon 2020" financiert het Houseful-project. Dit project beoogt door middel van innovatieve geïntegreerde circulaire diensten, gericht  op het optimale gebruik en beheer van water, afval, energie en hulpbronnen verspilling tegen te gaan.

 

Meer informatie

   

Oostenrijks voorzitterschap van de Raad
Vanaf 31 juli tot en met 30 december 2018 is het voorzitterschap van de Raad voor in handen van Oostenrijk. De regering in Wenen heeft gekozen voor het motto: "Een beschermend Europa". De driebeleidsgebieden die extra aandacht krijgen zijn de veiligheid en de bestrijding van illegale migratie, welvaart en concurrentiekracht door middel van digitalisatie en stabiliteit in de Westelijke Balkan/ Zuidoost-Europa.


Meer informatie

   

Fonds
Leren & Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW)
www.flowweb.nl 
www.floweuroportal.eu 

FLOW NieuwsEU is een nieuwsbrief van FLOW en komt tot stand met medewerking van Aedes vereniging van woningcorporaties. Voor vragen over Europese onderwerpen kunnen leden van Aedes terecht bij Robin van Leijen: r.vanleijen@aedes.nl.  

Disclaimer: de informatie in deze nieuwsbrief is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.