Print Icon
 

STW Nieuwsbrief Juli 2021

Van de redactie

Hierbij een nieuwe Nieuwsbrief met veel fietsnieuws. De fietstijdrit, verslag van het fietsweekeinde in Limburg en verslag van een fietstrip in Frankrijk. Robert Braam deed als amateur mee aan het NK Tijdrijden en heeft sindsdien al weer nieuwe prestaties verricht waarover in een volgende Nieuwsbrief meer. De jeugd heeft haar jaarlijkse skeelertocht door het Binnenveld deze of volgende week. Ook hierover een verslag in de volgende Nieuwsbrief.

In deze editie nog de hoogtepunten van de ALV (Erelid, Uitroepteken, Tandwielen, dank aan afzwaaiende bestuursleden en (oud) voorzitter TC en trainer.


De zomervakantie staat voor de meeste mensen voor de deur en daarom een hele fijne zomer gewenst!! 


De redactie: Vera, Monique, Martien en Judy. 
Mail je berichten aan: internetcie@stw-site.nl.
   

Van de bestuurstafel

Van de Bestuurstafel

April 2021 vond de ALV voor de tweede keer plaats via Teams vanwege voortdurende Coronamaatregelen.
Naast de standaard agendapunten werden de volgende voorstellen besproken en met meerderheid van stemmen aangenomen:
→ N.a.v. het positieve resultaat op de resultatenrekening van afgelopen jaar 20/21:
  •  Aanschaf van een partytent t.b.v. gebruik door de Jeugdcie en voor andere STW activiteiten. Mogelijkheid van huur wordt onderzocht.
  •  Eenmalige donatie van €500 aan het Fonds Belmonte Arboretum en vervolgens een jaarlijkse donatie van €50. Omdat we altijd met veel plezier gebruik maken van het Arboretum tijdens de zomertrainingen en jeugdactiviteiten.
  •  Een STW ledenactiviteit, zodra de Coronamaatregelen dit toelaten.
→ Aanpassing Huishoudelijk reglement: leeftijdscategoriën in overeenstemming met de KNSB categoriën. Deze wijziging kon niet tijdens de reguliere ALV worden besloten (want quorum benodigd: >50% van de leden moeten stemmen). Tijdens de reguliere ALV werd wel de tekst van de wijziging verder gedefinieerd. In een tweede ALV die volgens de statuten binnen vier weken werd gehouden, werd het voorstel unaniem aangenomen. Er heeft geen contributiewijziging plaatsgevonden voor seizoen 2021-2022.

Intussen is het bestuur druk bezig met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), die per 1 juli 2021 is ingegaan voor alle Nederlandse verenigingen. De KNSB begeleidt hierin de aangesloten schaatsverenigingen door middel van Webinars waarin de gevolgen van de WBTR werden besproken. Het is gebleken dat STW al veel heeft geregeld om onbehoorlijk bestuur, dit is het doel van de wet, te voorkomen. Desondanks zal het op termijn nodig zijn dat de statuten worden uitgebreid met o.a. verplichte artikelen vanuit de KNSB. In de STW-bestuursvergadering van 26 mei jl. is het volgende besloten:
  • Het wijzigen van onze statuten stellen we zo lang mogelijk uit, tot 2026.
  • Hoe gaat de vereniging om met ontstentenis en belet van het bestuur? Het bestuur stelt voor om eerstvolgende ALV (april 2022) een continuïteitscommissie te benoemen bestaande uit minimaal drie personen.

Tenslotte: op dit moment bestaat het STW-bestuur onveranderd uit drie personen, wat onvoldoende is om alle zaken goed op te pakken. Tijdens de ALV werd een commissie gevormd om de vereniging te helpen met het vinden van nieuwe bestuursleden. Kort na de ALV bleek dat er sprake was van terugtrekking waarna deze commissie is vernieuwd en nu bestaat uit onze vijf ereleden. Wordt vervolgd.

Het STW-bestuur:
Judy Hauser (penningmeester), Martien Verhoeven, José Koumans (secretaris)

Bestuurswisselingen STW en initiatief voor het vinden van nieuwe bestuursleden

Het bestuur functioneert na het vertrek van Laurens Vogelezang al weer bijna een jaar zonder voorzitter. Geen ideale situatie. Penningmeester Annemarie Rietman is per 1 januari 2021 afgetreden wegens zwangerschap. Willemiek Kamper heeft een jaar als bestuurslid meegedraaid maar het blijkt toch lastig te combineren met een jong gezin dus zij heeft zich afgelopen ALV niet herkiesbaar gesteld. Annemarie en Willemiek zijn bij hun afscheid in de bloemetjes gezet, zeer bedankt voor jullie bijdrage aan STW! Annemarie blijkt ook nog tijdens de afgelopen STW-ALV te zijn bevallen van de kleine Meike, alle gelukwensen!

Judy Hauser (penningmeester a.i.) en José Koumans-van Diepen(secretaris) zijn wel herkozen. Judy heeft aangeboden om het penningmeesterschap voor het komende jaar op zich te nemen waarvoor alle lof. José zal nog één jaar haar rol als secretaris vervullen en daarna moet zij aftreden omdat haar zittingstermijn van maximaal 6 jaar is verstreken. Het goede nieuws is dat Martien Verhoeven is toegetreden tot het STW-bestuur als algemeen bestuurslid. Martien is al een paar jaar lid van de internetcie. Hierbij stelt Martien zich voor:

“Ik ben Martien, 34 jaar, en woon op dit moment in Tuil met mijn vriendin en onze 2 kinderen. Ik ben 5 jaar geleden via mijn vriendin,Laura, bij de STW terecht gekomen. Het afgelopen seizoen/jaar heb ik er vanwege de drukte thuis, ons dochtertje is inmiddels alweer ruim een 7 maanden, voor gekozen om even niet te gaan schaatsen omdat daar weinig tijd voor zou zijn. Wel ben ik inmiddels enige tijd bezig binnen de InternetCie en leek het me belangrijk voorde continuïteit van de club dat de bestuursfuncties zouden worden ingevuld en zodoende heb ik me aangemeld. Uiteraard wil ik op korte termijn, als ook de situatie weer wat beter is, het schaatsen weer op gaan pakken.“ 

   

We zijn blij met Martien in ons bestuur maar voor een gezond en werkbaar bestuur blijft een voorzitter onmisbaar. Daarnaast kunnen we nog twee extra bestuursleden gebruiken zodat het bestuur weer uit vijf leden zal bestaan en daardoor minder kwetsbaar is.  Er is tijdens de ALV een commissie ingesteld die het komende jaar gaat helpen met het vinden van een voorzitter, een kandidaat-penningmeester en een kandidaat-secretaris.


Parcours tijdens 1e STW-fietstijdrit nog sneller

De eerste STW-fietstijdrit van het seizoen is later dan gepland toch gereden op het gebruikelijke parcours tussen Rhenen, Elst en Veenendaal. Vanwege wegwerkzaamheden is even overwogen om de tijdrit tussen Kop van Deelen en Hoenderloo te organiseren. Maar uiteindelijk bleek dat het rondje langs de Autoweg, Defensieweg, Oude Veensegrindweg en de finish op de Thijmse Berg toch weer het toneel kon zijn waarop menig zweetdruppeltje werd geplengd en megaverzuring kon plaatsvinden. Het wegdek van de Oude Veensegrindweg (langs de voormalige zandafgraving Kwintelooyen) was geheel vernieuwd waardoor er nog snellere tijden konden worden neergezet. Lees hier verder.

Corona-krijgt-STW-niet-klein-fietsweekeinde 2021

Door Jolle Landman. In 2020 konden we het fietsweekeinde verzetten van het voorjaar na de nazomer. In de overtuiging dat het voorjaar 2021 weer okay zou zijn, reseveerden we voor 2021 weer in mei. Helaas, Corona bleek taai. Maar STW laat zich niet zomaar stil leggen. De verhuurder bood aan het weekeinde te verlengen zodat er in twee kleinere groepen toch mooie fietstochten gemaakt konden worden. Lees hier verder. 

STW Fietstrip Frankrijk 2021

Door onze verslaggever Harry Booltink. Met z’n negenen fietsen van Briancon naar Bedoin, aan de voet van de Mont Ventoux, dat was de bedoeling. Echter, terwijl de camper al onderweg was bereikte ons het bericht dat Harry Hansma zwaar ten val was gekomen bij de Warnsborn en in het ziekenhuis lag, bij mij kwamen een paar extra griezels boven toen ik hoorde van gebroken rugwervels. Gelukkig hoorden we vrij snel dat er waarschijnlijk geen blijvende gevolgen zouden zijn. Altijd weer een zucht van opluchting. Lees hier verder. 

Harm Smit Erelid STW

Fietstoch Markermeer

Tot zijn grote verrassing werd Harm Smit tijdens de ALV door het bestuur aan de ALV voorgedragen voor het erelidmaatschap. De voordracht werd enthousiast ontvangen en van ganser harte bekrachtigd door de aanwezige leden. Willemiek Kamper sprak Harm op bevlogen wijze online toe namens het bestuur. Harm is sinds 1979 lid van STW en al meer dan 35 jaar trainer. Hij was oprichter van het roemruchte PAST (Postacademisch Schaatstoernooi). Het siert hem dat hij reeds in zijn jonge jaren bestuursverantwoordelijkheid heeft gedragen door meerdere jaren het penningmeesterschap van STW op zich te nemen. Harm, wedstrijdschaatser pur sang, heeft zich in de loop der jaren meer en meer ontwikkeld als grote inspirator en stimulator van de (wedstrijd)schaatsende en skeelerende jeugd en junioren. Zijn nimmer aflatend enthousiasme en grote creativiteit wordt alom geprezen. Geliefd is hij bij jong en oud om zijn grote betrokkenheid bij en trouw aan onze club. Sinds de oprichting van de huidige Technische Commissie in 2017 is hij een zeer gewaardeerd lid van deze commissie. Als trainer is hij van alle markten thuis en multi-inzetbaar: schaatsen, skeeleren, fietsen en bostraining. Harm bedankt en van harte gefeliciteerd! Nog tijdens de vergadering werden bloemen en bon overhandigd namens STW door Lindy Messchendorp en dochter Marit van Keulen Foto’s zijn gemaakt door Marit van Keulen.  

Tandwielen 

Voorafgaand aan de afgelopen ALV zijn de tandwielen voor 2019 en 2020 uitgereikt. Verleden jaar was het er, vanwege Corona, niet van gekomen. Nu had Ronald Zom even goed de tijd genomen om met de tandwielen bij de winnaars langs te gaan, ook presenteerde hij tijdens de ALV de resultaten en de foto’s van de uitreikingen. Lees hier verder. 

Uitroepteken 

Michiel Satorius verhaalde op de ALV over  de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee die hij samen met zijn twee zoons Daan en Wout en STW-ers Frans-Peter Scheer en Bert Meulenbroek in 2020 heeft geschaatst voor het goede doel Skate4Air. Vanuit deze organisatie werd een goede trainingsvoorbereiding in de voorafgaande maanden en verzorging ter plekke georganiseerd. Het was weer een feest van herkenning voor STW-ers die deze tocht al hebben gereden en een aanmoediging voor iedereen die dit plan op zou willen vatten want als je tijdig met een goede voorbereiding begint is het voor elke STW-er haalbaar. 

Het uitroepteken is een wisseltrofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan een STW-er die zich op een bijzondere manier of prestatie heeft onderscheiden. De keuze en motivatie daarvoor is aan de degene die de trofee een jaar in bezit heeft en vervolgens doorgeeft. Het was voor Klaas van den Berg wel even een moeilijk moment omdat hij de trofee (vanwege Corona) al 2 jaar in zijn prijzenkast had staan en stiekem hoopte bij een 3e jaar het kunstwerkje te mogen houden…. Desalniettemin gaf hij hem met veel complimenten aan Michiel Satorius door en kwam daarvoor zelfs even naar Wageningen.

Dank aan Huub Oude Vrielink en Bauke Abma

STW biedt zowel ’s zomers als ’s winters een trainingsprogramma waarbij de leden kunnen trainen binnen hun eigen leeftijdscategorie en op hun eigen niveau. Getraind wordt er onder leiding van gediplomeerde trainers. De Technische Commissie en de trainers zorgen ervoor dat dit allemaal mogelijk is. Tijdens de ALV werd door de voorzitter van de TC – Coen Beaujon – afscheid genomen van Huub Oude Vrielink (oud voorzitter TC) en van Bauke Abma (trainer).

Lees hier verder.

Onze sponsoren

STW op Social Media