Print Icon
 

STW Nieuwsbrief Maart 2021

Van de redactie

Voor je ligt de STW Nieuwsbrief waarin we terugblikken op een dynamisch winterseizoen en al enigszins vooruit op de zomertrainingen die dit jaar wat eerder van start zullen gaan. Een winterseizoen waarin we te maken kregen met spreiding van trainingen, reservering van tijdsblokken waarbij je soms om 12 uur ’s nachts klaar moest zitten om nog een plekje te veroveren, uitwisselen van beschikbare plekken voor trainingsuren etc etc. Het was zowel voor de ijsbanen als de schaatsers zoeken naar wat er Corona-proof mogelijk was.


In deze Nieuwsbrief heeft de jeugd de hoofdrol, zij hadden in de afgelopen maanden nog de meest mogelijkheden om samen actief te zijn. Goede initiatieven zijn genomen om aanvullende trainingen in het Aboretum te organiseren. Binnenkort zelfs nog een vrienden/vriendinnen training.
De andere STW-ers hebben, al dan niet met hun trainingsgroepen, zelf hun weg moeten vinden in de mogelijkheden die nog wel beschikbaar waren.

Vanaf half december was Triavium dicht en was (bleek later) het schaatsseizoen in Nijmegen voorbij. In Utrecht kon er, met de nodige aanpassingen, nog door geschaatst worden en zijn er zelfs in de staart van het schaatsseizoen van begin maart tot half maart toch nog wedstrijden ingepland (voor abonnementhouders t/m 26 jaar).

Wat het seizoen uiteindelijk nog aanzienlijk heeft goedgemaakt was natuurlijk het mooie natuurijs waar op de meest onverwachte plekken nog met volle teugen van genoten is. In deze nieuwbrief enkele van de mooie beelden daarvan die ons zijn toegestuurd.


En tot slot kunnen we gaan uitkijken naar de volgende uitgave van de glossy die binnenkort uitgebracht zal gaan worden.
Heb je in de komende maanden nog leuke activiteiten, boek je aansprekende resultaten of heb je anderszins nieuws voor andere STW-ers? Stuur ons een berichtje met foto’s die we op de website kunnen plaatsen. Iedereen een mooie start van het zomerseizoen!

Redactie: Vera, Martien, Judy en Monique.
Mail je berichten aan: internetcie@stw-site.nl.
   

Van de bestuurstafel

Het schaatsseizoen 2020/2021 loopt ten einde. In Utrecht wordt nog geschaatst tot 29 maart. Het is een apart schaatsseizoen geweest dat hoopvol begon met trainingen in zowel Triavium als op de Vechtse Banen. Weliswaar met enige beperkingen maar we konden trainen. Half december sloot Triavium echter haar deuren en ze zijn niet meer open gegaan. Een grote goedmaker was de natuurijsperiode van 10-14 februari waar velen enorm van hebben genoten. Inmiddels is het duidelijk dat er ook een financiële compensatie zal volgen voor onze leden die in Nijmegen beperkt hebben kunnen schaatsen. Gemeente Nijmegen heeft namelijk de huurkosten voor het ijs kwijtgescholden aan de schaatsverenigingen. Na aftrek van de gemaakte kosten voor trainers, administratie en de baanvereniging zal het resterende abonnementsgeld teruggestort worden. Aangezien dus een deel van onze leden al een poosje uit geschaatst is, onderzoekt de technische commissie de mogelijkheden om eerder te starten met de zomertrainingen. Binnen het bestuur zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering die gepland staat voor donderdag 22 april. De vergadering zal online plaatsvinden net zo als afgelopen keer. 


Last but not least: dringend doen we opnieuw een oproep voor nieuwe bestuursleden omdat alleen Judy en José zich herkiesbaar stellen voor komend jaar. Afgelopen half jaar met slechts drie personen en zonder voorzitter was al zwaar, na de komende ALV verder met twee bestuursleden is niet te doen. Het is dus noodzakelijk dat leden zich beschikbaar stellen voor de functies van voorzitter en penningmeester. Daarnaast zoeken we ook een secretaris in opleiding omdat José haar laatste bestuursjaar in gaat. De situatie is nijpend dus neem alsjeblieft zo spoedig mogelijk contact met ons op. Hulp bij het zoeken naar mogelijke kandidaten is ook van harte welkom!


Het STW bestuur: Willemiek Kamper, Judy Hauser (penningmeester a.i.) en José Koumans-van Diepen (secretaris, 06-23528817)


Natuurijs 2021: wat was het mooi! 

Ik schaats, ik schaats

Ik schaats op de uiterwaard

Het ijs is dun

Het ijs dat kraakt

Ik ben er niet meer vanaf te slaan

Ik schaats erop tot ’s avonds laat

Harm Smit

Lees verder en bekijk hier meer foto's

   

Door Bauke Abma. Het was even spannend, maar het is uiteindelijk een prachtige en geweldig ijsperiode geweest in een schitterend decor. Het kwam uiteindelijk toch nog mooi uit dat het ijs net in het weekend aardig op dikte was en nog wel net goed berijdbaar bleek.Er kwamen door het zakkende ijs (tweeenhalve meter in 4 dagen) steeds meer palen, hekken en ook heuvels door het ijs heen, maar over het algemeen niet zo erg dat het hinderlijk werd. Het bleef wel opletten, maar gevaarlijk zoals waterschap, gemeente en schaatsbond beweerden was het niet. Sinds de jaren 70 is het hoge water nog nooit op deze manier gevolgd door een dergelijke ijsperiode waarbij het water ook zo snel daalde. In het weekend werd er overal volop geschaatst langs feerieke paadjes rondom de bosjes in het midden van de uiterwaarden. Grappig genoeg was de hele Nevelgeul zélf nu dit keer open en kon je de eerste dagen over de brug heen kijken. Ook zeer bijzonder was dat er op heel veel uiterwaarden in Nederland geschaatst kon worden. Deze keer was ook het stuk achter VADA tot aan de Plasserwaard zeer mooi. Op de Rijn zag je de grote boten gewoon langsvaren. Zondag kwam het ijs daar op het land te liggen, wat af en toe wel wat rare effecten opleverde. Heel bijzonder was ook dat er tot zondag laat zwart super ijs voorhanden bleef.  Leuk waren ook de rokjes van ijs aan de bomen, struiken en palen. 

Afscheid bestuursleden  na ALV

Start zomertrainingen

De zomertrainingen worden momenteel door Harry Hansma en de technische commissie voorbereid. Veel STW-ers kijken vanwege het vroegtijdig eindigen van het schaatsseizoen uit naar deze trainingen. De trainersbezetting wordt nu bekeken alsook een Corona-proof opzet met aangepaste maatregelen per trainingsgroep. Eind maart zit in de planning, hou voor nadere informatie de website in de gaten.

STW Vossenjacht Jeugd/junioren 2021

Schrijf het vast in de agenda: zaterdag 27 maart om 15 uur achter de hoofdingang van het Arboretum (reservedatum bij slecht weer zaterdag 10 april).   We willen dan graag met de jeugd het ‘schaatsseizoen’ afsluiten. Want wat was het een raar seizoen. We stonden iedere week weer voor keuzes, schaatsen? carpoolen of niet, wachten of wandelen, enfin, tot de keuze voor ons werd genomen en de jeugd niet meer mocht schaatsen. Inmiddels is de bostraining als alternatief een klein beetje ingeburgerd en daarom: de elfstedenvossenjacht.   Lees hier verder. 

Droogtraining Jeugd en Junioren

Henk Offeringa en Harm Smit trainen sinds 23 januari de jeugd en junioren in het Arboretum. 

Junioren in corona tijd

Fietstoch Markermeer

Toen er nog geschaatst kon worden; op bovenstaande foto poseren de junioren met bijpassend mondkapje; speciaal gemaakt.   

Schaatsen in Utrecht - Coronaproof

Door onze correspondent Floor van der Wilt. Na een “normaal” begin van de eerste week schaatsen vanaf 10 oktober, volgde direct al een verzwaard regime. Op de buitenbaan zijn na 14 oktober nog maximaal 125 schaatsers toegestaan. Deelname kan  via inschrijving. Lees verder. 

Schaatsen in Triavium Nijmegen - de start

Nog een paar mooie foto's van de start van het schaatsseizoen in Triavium. Omkleden op het binnenterrein, met 30 man/vrouw op het ijs (wat een luxe) en trainen volgens een vooraf toegestuurd programma, met videobeelden door de trainer, later trainingen in groepjes van 2. Was toch een bijzondere ervaring, helaas van wat korte duur.   

Onze sponsoren

STW op Social Media