Print Icon
 
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/20077237840/inkcanva_76948000000169233.png

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Digitale Nieuwsbrief - 3 juli 2021

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui.

Beste parochiaan.

U ontvangt deze eerste nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. Het betekent in ieder geval dat u een bezoeker bent of op een andere manier betrokken bent bij de kathedraal. Om die reden sturen wij u deze eerste nieuwsbrief. Zo blijft u op een gemakkelijke manier op de hoogte van het reilen en zeilen van ons parochieleven.

Zoals in de wet op de privacy is vastgelegd wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor communicatie tussen de parochie en u en hanteren we strikte regels voor gegevensbeheer.Wat tevens is vastgelegd in de wetgeving is dat u zich ook gemakkelijk moet kunnen afmelden voor de nieuwsbrief. Daarvoor treft u onderin deze e-mail nieuwsbrief een link.


Mocht u zich per ongeluk afmelden, dan kunt u zich via de website van de parochie gemakkelijk weer aanmelden.


Mochten huisgenoten de wens hebben om de nieuwsbrief ook persoonlijk in hun eigen e-mailbox te ontvangen, dan kan dat gemakkelijk via het aanmeldformulier op de website.


We hopen dat de digitale nieuwsbrief de communicatie binnen de parochie ten goede komt. Juist door de coronapandemie is de onderlinge afstand toegenomen. We willen ons inzetten om die afstand weer te verkleinen om zo samen sterker uit de pandemie te komen.


Ik wens u veel zegen en tevens leesplezier met de onderstaande nieuwsbrief.

Plebaan Michel Hagen

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000162216_1_1622053835062_hf86be024f0977d6bd8d02dd9d82c6a0c.jpg

Kleine versoepeling Coronamaatregelen

De maatregelen en versoepelingen in onze kerk worden gevolgd op basis van de adviezen van het Bisdom. Op dit moment zijn er de volgende adviezen: Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten.
Het toegestane aantal bezoekers per viering in onze kerk is nu uitgebreid naar 90 bezoekers. Gelovigen hoeven tijdens de viering geen mondkapje meer te dragen.
De overige maatregelen blijven echter onverkort van kracht. Dit houdt in dat het aanmelden voor de vieringen op zaterdag om 17.00 uur en zondag 11.00 uur noodzakelijk is. Voor de vieringen op de doordeweekse dagen is geen aanmelding nodig. Bij de ingang van de kerk is en blijft de registratie van kracht, alsmede het temperaturen en de handen ontsmetten.

Digitale nieuwsbrief

We hebben het al eerder aangekondigd. Nu gaan we echt van start. Parochianen en kerkgangers die hun e-mailadres hebben doorgegeven, zullen deze tweewekelijkse nieuwsbrief ook digitaal in de mailbox ontvangen. Indien u wel uw e-mailadres hebt doorgegeven maar de brief de komende dagen toch niet ontvangt, kijkt u dan even in uw spambox. Het kan ook zijn dat uw e-mailadres niet correct in ons adresbestand staat. U kunt het bij de ingang van de kerk, of via de website opnieuw doorgeven. 

Wie bij nader inzien de nieuwsbrief toch liever niet digitaal ontvangt, kan zich heel gemakkelijk afmelden met de link in de nieuwsbrief.


     

Registratie in de parochie

Het afgelopen jaar is ons bij de aanmeldingen opgevallen dat veel kerkgangers niet als parochiaan geregistreerd staan. 

Om onze administratie op orde te houden, zullen we de komende tijd kerkgangers uitnodigen de ontbrekende gegevens aan te vullen. Dat kan via een invulformulier op het secretariaat of via een digitaal invulformulier. 

Twijfelt u of u staat ingeschreven, vraag het even na op het secretariaat.

     
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000162216_4_1622979946024_he43d2935c9144f6339106c33b7eae0ee.jpg

Lopers voor de Actie KerkBalans (AKB)

We herhalen het nog maar even. Mocht u nog niet hebben bijgedragen aan de Actie Kerkbalans, de AKB, dan nodigen we u daar nogmaals voor uit. 
U kunt de kathedraal steunen met een enveloppe in het offerblok met erop geschreven: Actie KerkBalans. Of via de QR-code links. 

U kunt natuurlijk ook gewoon een overschrijving maken op het rekeningnummer, t.n.v: Parochie Laurentius & Elisabeth, NL23 INGB 0000529226 met vermelding van: Actie KerkBalans. Overweeg eventueel een periodieke betaling per maand of kwartaal.

Omdat we de begroting voor dit jaar nog niet rond krijgen, willen we na de zomervakantie een tweede ronde maken met de AKB. We zoeken daarvoor lopers, die bereid zijn een aantal AKB-brieven rond te brengen. Hoe meer lopers, des te sneller iedereen klaar is. 

U kunt zich aanmelden via het secretariaat, per e-mail (secretaris@kathedraalrotterdam.nl) of bij de ingang van de kerk. 

Doet u mee? 

     

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl

     

Vieringen

https://www.kathedraalrotterdam.nl/images/default/svg/icons/calendar--white.svg https://www.kathedraalrotterdam.nl/images/default/svg/icons/speaker--white.svg https://www.kathedraalrotterdam.nl/images/default/svg/icons/eucharist--white.svg
3 juli 17:00 Plebaan Michel Hagen Veertiende Zondag door het Jaar
4 juli 11:00Plebaan Michel Hagen
Veertiede Zondag door het Jaar
10 juli 17:00 Plebaan Michel Hagen Vijftiende Zondag door het Jaar
11 juli 11:00Pastoor Ruud Gouw

Vijftiende Zondag door het Jaar
     
Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze eerste nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nlNewsletter digitalmente - 3 de Julho de 2021 

     
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000162216_1_1622053835062_hf86be024f0977d6bd8d02dd9d82c6a0c.jpg
   

Medidas de Relaxamento Menor de Coroação

As medidas e as flexibilizações na nossa igreja estão a ser seguidas com base nos conselhos da Diocese. Actualmente, estão em vigor os seguintes conselhos: 

A partir de 26 de Junho de 2021, o número máximo de participantes em reuniões religiosas será determinado pela dimensão do edifício da igreja. Isto também se aplica a casamentos e funerais.

O número permitido de visitantes por celebração na nossa igreja foi agora aumentado para 90 visitantes. Os fiéis já não têm de usar uma máscara bucal durante a celebração.

As outras medidas, no entanto, permanecem em pleno vigor. Isto significa que a inscrição é necessária para as celebrações de sábado às 17.00 horas e domingo às 11.00 horas. Para as celebrações nos dias de semana não é necessário o registo. À entrada da igreja está e permanece em vigor o registo, bem como a tomada da temperatura e a desinfecção das mãos.

     

Newsletter digital

Já o tínhamos anunciado antes. Agora estamos realmente a começar. Os paroquianos e paroquianos que nos tenham dado o seu endereço electrónico receberão também este boletim quinzenal digitalmente na sua caixa de correio. Se tiver passado o seu endereço de correio electrónico mas não receber a carta nos próximos dias, por favor verifique a sua caixa de spam. Também é possível que o seu endereço electrónico não esteja correcto no nosso ficheiro de endereços. Pode dar-nos novamente o seu endereço electrónico à entrada da igreja ou através do website. Se, pensando bem, preferir não receber o newsletter digitalmente, pode facilmente cancelar a subscrição utilizando o link no newsletter.

     

Inscrição na paróquia

No ano passado, notámos que muitos frequentadores de igrejas não estão registados como paroquianos. A fim de manter a nossa administração em ordem, convidamos os fiéis a preencher os dados em falta. 

Pode fazê-lo através do preenchimento de um formulário no escritório da secretária ou utilizando um formulário digital. Se não tiver a certeza de ter sido registado, por favor pergunte ao secretariado.

     
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000162216_1_1622053835062_hf86be024f0977d6bd8d02dd9d82c6a0c.jpg

Andadores para a ActieKerkBalans (AKB)

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000162216_zc_v222_1625315628753_20210703_qr_code_akb.jpg

Repetimo-lo mais uma vez. Se ainda não contribuiu para a AKB, convidamo-lo a fazê-lo novamente. Pode apoiar a catedral colocando um envelope no bloco de ofertas com a seguinte inscrição: Actie KerkBalans. Ou utilizando o código QR do lado esquerda. 

Claro que também pode simplesmente fazer uma transferência para o número de conta: Parochie Laurentius & Elisabeth, NL23 INGB 0000529226 com a referência: Aktie KerkBalans. Considerar um pagamento periódico por mês ou trimestre.

Omo ainda não temos o orçamento para este ano, queremos fazer uma segunda ronda após as férias de Verão com o AKB. Estamos à procura de corredores, que estejam dispostos a trazer uma série de cartas AKB. Quanto mais corredores, mais depressa todos estarão prontos. Pode inscrever-se através da secretária, por e-mail (secretaris@kathedraalrotterdam.nl) ou na entrada da igreja. 

Vai juntar-se a nós?

     

Cópia para o newsletter

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl 

Este e-mail foi enviado por  communicatie@kathedraalrotterdam.nl para g.heuff@robeco.nl
Está a receber esta primeira newsletter porque está registado na paróquia de Saint Laurentius e Elisabeth, ou porque forneceu o seu endereço electrónico ao longo do tempo.

Perguntas, observações, cópia? Correio communicatie@kathedraalrotterdam.nl