Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Digitale Nieuwsbrief - 2 oktober 2021

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Oktober, Rozenkransmaand

Een oude traditie wordt in ere hersteld. Op de woensdagen in oktober (6, 13, 20 en 27 oktober) wordt om 19.00 uur in de kathedraal gezamenlijk de rozenkrans gebeden. 
Vanaf 9 oktober gaan we ook weer beginnen met het Rozenkransgebed voorafgaand aan de zondagse viering van 11.00 uur. Om 10.25 uur zal er begonnen worden tot uiterlijk 10.45 uur.
Het Rozenkransgebed iedere maandagochtend om 9.00 uur blijft gewoon doorgaan.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/20077237840/inkcanva_76948000000450430.png

Sluitingsbedevaart naar Kevelaer

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000598004_zc_v66_1633180195501_kevelaer_haagsebedevaarten_02.jpg

Het jaar loopt ten einde, niet alleen het kalenderjaar maar in Kevelaer betekent dit ook dat het bedevaartjaar 2021 ten einde loopt. Dit wordt op plechtige wijze officieel afgesloten met een bedevaart van zondag 31 oktober t/m 1 november.

Het is een bijzonder moment, de sluiting duurt tot het komend voorjaar en dan zal het seizoen weer plechtig geopend worden op zondag 1 mei 2022. 
Meer informatie op in het artikel op onze website: Sluitingsbedevaart naar Kevelaer.

Oktober Wereldmissie maand
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000598004_zc_v66_1633180194981_missio_nederland_missiemaand2021.png

Oktober is ook de Wereldmissiemaand die georganiseerd wordt door Missio (Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken). In de Wereldmissiemaand 2021 besteedt Missio aandacht aan de kerk in Guinee, een relatief onbekend land in West-Afrika.
Missiezondag wordt gevierd op 24 oktober, meer leest u op de Missio website.
Aan het begin van de Wereldmissiemaand is de Wereldmissiedag voor kinderen, dit jaar op 3 oktober. Meer hierover op Missiokids.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Vieringen

kalender voorganger Viering
3 okt 11:00
Mgr. J.H.J. van den Hende 27e Zondag door het Jaar
10 okt 11:00Plebaan Michel Hagen28e Zondag door het Jaar
17 okt 17:00 Plebaan Michel Hagen 29e Zondag door het Jaar
Aanmelden voor de vieringen is niet meer nodig!

Livestream van 26 september 2021 

Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

2 de Outubro de 2021


Outubro, mês do Rosário

Uma velha tradição está a ser restaurada. Nas quartas-feiras de Outubro (6, 13, 20 e 27 de Outubro), às 19.00 horas na catedral, rezaremos juntos o terço. 
A partir de 9 de Outubro recomeçaremos também com o Rosário antes da celebração dominical das 11.00 horas da manhã. Às 10.25 haverá um início até às 10.45, o mais tardar. 

A oração do Rosário todas as segundas-feiras de manhã às 9:00 da manhã continuará como habitualmente.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/20077237840/inkcanva_76948000000450430.png

Peregrinação de encerramento a Kevelaer

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000598004_zc_v66_1633180195258_kevelaer_haagsebedevaarten_02.jpg

O ano está a chegar ao fim, não só o ano civil, mas em Kevelaer isto significa também que o ano de peregrinação de 2021 está a chegar ao fim. Este será formalmente encerrado com uma peregrinação de domingo, 31 de Outubro a 1 de Novembro. É um momento especial, o encerramento dura até à próxima Primavera e depois a época será novamente aberta solenemente no domingo, 1 de Maio de 2022.
Mais informações no artigo no nosso sítio web: Peregrinação de Encerramento a Kevelaer.

Mês da Missão Mundial de Outubro

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000598004_zc_v66_1633180195872_missio_nederland_missiemaand2021.png

Outubro é também o Mês Mundial das Missões, organizado pela Missio (Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland e parte das Sociedades Internacionais de Missões Pontifícias). Durante o Mês da Missão Mundial 2021, Missio concentrar-se-á na Igreja na Guiné, um país relativamente desconhecido na África Ocidental.
O Domingo da Missão será celebrado a 24 de Outubro; pode ler mais no sítio web da Missio
No início do Mês das Missões Mundiais é o Dia Mundial das Missões para as crianças, este ano a 3 de Outubro. Mais sobre isto em Missiokids.nl

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
3 okt 11:00
Mgr. J.H.J. van den Hende 27e domingo do ano
10 okt 11:00Plebaan Michel Hagen 28e domingo do ano
17 okt 17:00 Plebaan Michel Hagen 29e domingo do ano
O registo para as celebrações já não é necessário!

Transmissão ao vivo de 26 de setembro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Você ainda não terminou? Então visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl


Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl