Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 28 November 2021

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Kerstmis in coronatijd

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000810004_zc_v87_1634388611011_91a8b940_60a0_4d80_8fa0_214809dd90ca.jpeg

Met de eerste zondag van de Advent zien we uit naar Kerstmis. Toch is het nu nog niet duidelijk of de onlangs aangekondigde avondlockdown ook na 19 december nog blijft gelden en dus van invloed is op de avondmissen van zaterdagavond en op kerstavond. De bisschoppen zullen stellig nog met richtlijnen komen. In de volgende nieuwsbrieven – zowel de papieren als digitale versie – zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

Schilderij plebaan Chris Bergs

In de gang naar het secretariaat hangen schilderijen van oud-pastoors van onze parochie. Het bestuur heeft besloten aan deze galerij ook een schilderij van plebaan Chris Bergs toe te voegen. Het bestuur is bezig met het zoeken en benaderen van enkele bekwame portretschilders om tot een keuze te komen. Mocht u iemand kennen die een dergelijk portret kan schilderen, dan kunnen we uw suggestie meenemen. U kunt dit doorgeven aan de secretaris (zie e-mailadres aan het eind van de nieuwsbrief).

Gezinscatechese en viering
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000810004_zc_v87_1634388611432_0ee0391f_0adf_4dc8_b258_a03ae02c5013.png


Op zondag 5 december is de volgende gezinscatechese en gezinsviering. U begrijpt dat Sinterklaas dan zeker aan bod komt. Alle gezinnen met kinderen zijn uitgenodigd om half tien voor eigen programma’s voor ouders en kinderen.
Klik
hier voor meer informatie.

Adventsactie

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000810004_zc_v123_1634477952110_12f1be0c_fb8d_49f9_8923_3709e102bd76.jpeg

Op de Adventszondagen komen Mevrouw Terstall en mevrouw Ameling uit de Bernadette-parochie in de kerk na de viering kleine Adventspresentjes verkopen. De Adventsactie van onze federatie is dit jaar voor een project voor een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe.
Helpt u ook mee? Klik hier voor meer informatie.

Geluidsopnamen in de livestream

Omdat het geluid van de koorzang niet zo goed doorkwam bij de livestream, zijn er microfoons geplaatst bij koor en orgel. Vanaf nu moeten muziek en zang beter te horen zijn.

Ook een bijdrage voor Adventsactie en verwarming

U kent inmiddels de QR-code die we in de kerk gebruiken. Veel parochianen maken daar gebruik van. Dit systeem hebben we uitgebreid. U kunt nu ook apart bijdragen voor de verwarming. Ook als kerk moeten we werken aan een duurzaam systeem. Uw steun is meer dan welkom.

Klik hier voor Donatiehulp Kathedraal Rotterdam

Een mooie vormselviering

Op zondagmiddag 14 november hebben 45 vormelingen van bisschop van den Hende het sacrament van het vormsel ontvangen.
We bidden dat de Heilige Geest hen levenslang mag vergezellen en inspireren tot navolging van Christus. 

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/20077978847/inkcanva_76948000000811330.png
Koffiedrinken na afloop van de viering op zondag
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000810004_zc_v87_1634388611281_af5121bd_38f1_476a_875b_098f3e58d977.jpeg

Door de verscherping van de maatregelen zullen we ook als kerk opnieuw moeten kijken of we overal aan voldoen. Daarvoor zullen volgende week posters worden opgehangen met de richtlijnen. Houdt u zich daaraan, dan houden we samen onze kerkgang veilig.

Vieringen

kalender voorganger Viering
05 dec 11:00 Plebaan Michel Hagen Gezinsviering
Tweede zondag van Advent
12 dec 11: 00 Pastoor R. Gouw Derde zondag van de Advent
19 dec 11:00 Pater M.R. Hoogland cp Derde zondag van de Advent

Livestream van 28 november

Colofon

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 10 December
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

28 de Novembro de 2021


Natal na época da Corona

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000810004_zc_v97_1634389025478_91a8b940_60a0_4d80_8fa0_214809dd90ca.jpeg

Com o primeiro domingo do Advento, aguardamos com expectativa o Natal. No entanto, ainda não é claro se o recentemente anunciado encerramento nocturno permanecerá em vigor após 19 de Dezembro, afectando assim as missas da noite de sábado e véspera de Natal. Os bispos certamente apresentarão algumas directrizes. Nas seguintes newsletters - tanto em papel como em digital - será mantido informado dos desenvolvimentos.                        

Pintura de plebaan Chris Bergs

No corredor do gabinete do secretário penduram-se pinturas de antigos padres da nossa paróquia. A direcção decidiu acrescentar um quadro do padre Chris Bergs a esta galeria. A direcção está ocupada a procurar e a aproximar-se de alguns pintores de retratos competentes para chegar a uma escolha. Se conhece alguém que possa pintar um tal retrato, então podemos aceitar a sua sugestão. Pode transmiti-lo à secretária (ver endereço electrónico no final do boletim informativo).

Catequese e celebração familiar

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000810004_zc_v97_1634389024818_0ee0391f_0adf_4dc8_b258_a03ae02c5013.png

A próxima catequese e celebração familiar será no domingo, 5 de Dezembro. Como pode imaginar, Sinterklaas será certamente discutido nessa altura. Todas as famílias com crianças são convidadas às nove e meia para os seus próprios programas para pais e filhos. 

Clique aqui para obter mais informações

Acção de Advento

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000810004_zc_v28_1636900436316_foto_kerkbalans_2020_desiree_buhler_1024x683.jpg

Nos domingos do Advento, a Sra. Terstall e a Sra. Ameling da paróquia de Bernadette vêm à igreja após a celebração para vender pequenos presentes de Advento. A acção de Advento da nossa federação este ano é para um projecto de um abrigo para mulheres grávidas no Zimbabué.
Vai você ajudar também? Clique aqui para mais informações.

Registos sonoros no livestream

Devido ao facto de o som do coro não ter passado muito bem no livestream, foram colocados microfones perto do coro e do órgão. De agora em diante, a música e o canto devem ser mais fáceis de ouvir.

Também uma contribuição para a acção de Advento e aquecimento

Neste momento já conhece o código QR que usamos na igreja. Muitos paroquianos fazem uso dela. Expandimos este sistema. Agora também pode contribuir separadamente para o aquecimento. Como igreja, temos também de trabalhar num sistema sustentável. O seu apoio é mais do que bem-vindo.
Clique aqui para ajuda de doação Catedral de Roterdão

Uma bela celebração de confirmação

Na tarde de domingo, 14 de Novembro, 45 confirmandos receberam o sacramento da confirmação do Bispo van den Hende. Rezamos para que o Espírito Santo os acompanhe ao longo das suas vidas e os inspire a seguir Cristo.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/20077978847/inkcanva_76948000000811330.png

Café após a celebração de domingo

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000810004_zc_v114_1634476745771_af5121bd_38f1_476a_875b_098f3e58d977.jpeg

Devido ao aperto das medidas, nós, como igreja, teremos também de procurar novamente se cumprimos tudo. Para o efeito, os cartazes serão pendurados na próxima semana com as directrizes. Se se agarrar a eles, então juntos manteremos a nossa igreja a funcionar em segurança. 

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
05 dec 11:00 Plebaan Michel Hagen Celebração familiar
Segundo domingo do Advento
12 dec 11: 00 Pastoor R. Gouw Terceiro  domingo do Advento
19 dec 11:00 Pater M.R. Hoogland cp Quarto domingo do Advento

Transmissão ao video de 28  Novembro

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Colofon 

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, 10 de Dezembro
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl