Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 22 December2021

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Kerstmis in Coronatijd
Kerstwens van plebaan Michel Hagen

Door het raam kijken mijn zus, zuster Fidelis, en ik naar het kersttafereel. Het is Kerstmis in coronatjd. Ik wens jullie allen een gezegende Kerstmis; dat deze coronatijd onze ogen mag openen voor de wonderlijke manier waarop God met ons op weg blijft, altijd. Kerstmis, een nieuwe begin.

De bisschoppen nemen meer maatregelen

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000907004_zc_v87_1634388611011_91a8b940_60a0_4d80_8fa0_214809dd90ca.jpeg

Het was al bekend gemaakt dat er na 17.00 uur geen publieke vieringen kunnen worden gehouden. Daar zijn nu beperkingen bijgekomen. Per viering kunnen slechts 50 kerkbezoekers worden toegelaten. Bovendien moeten de kerkgangers voor de viering zich aanmelden, registratie is dus weer vereist. Ook is er weer een beperking voor de koren. Slechts vier zangers zijn toegelaten. Andere maatregelen blijven gehandhaafd, de temperatuur wordt bij binnenkomst gescand, kerkgangers houden anderhalve meter afstand van elkaar, handen worden gedesinfecteerd, bij binnenkomst en lopen in de kerk dragen we een mondkapje, de Communie wordt ontvangen bij een preventiescherm, we lopen niet vaker door de kerk dan nodig is, we blijven thuis bij verkoudheidsklachten, we hoesten of niezen in de elleboog, we vermijden drukke plekken.

Afmeldingen voor de kerstdagen en Nieuwjaar

De parochianen die zich hebben aangemeld voor de vieringen krijgen een bericht indien ze niet kunnen komen. De meesten hadden zich aangemeld voor de Kerstochtend viering op zaterdag. Aan hen wordt gevraagd uit te wijken naar zondag 11.00 uur. Maar ook voor de vieringen op vrijdag 13.00 en 16.00 uur waren meer dan 50 personen per viering aangemeld. Ook van die vieringen worden mensen gevraagd naar de zondag uit te wijken.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000907004_zc_v122_1640180384031_kerstslinger.png

De vieringen worden gestreamd

Omdat lang niet iedereen in de kerk terecht kan worden meerdere vieringen live gestreamd. Dat geldt voor de viering van vrijdag 16.00 uur, de nachtmis om 22.00 uur, de kerstochtendviering om 11.00 uur en de viering op zondag 11.00 uur. Overigens kunt u ook de vieringen van half tien door de week live volgen of nadien bekijken en luisteren.
Voor de viering vrijdag 16.00 uur, of door de week en voor de vesperviering met lof op oudjaar, ga naar: https://www.facebook.com/PlebaanMichelHagen/

De nachtmis en de ochtendvieringen van Kerstmis en Nieuwjaar kunt u volgen via het YouTube kanaal van het bisdom Rotterdam. Daar vindt u de vieringen van de kathedraal: https://www.youtube.com/bisdomrotterdam1956

Adventsactie

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000907004_zc_v123_1634477952110_12f1be0c_fb8d_49f9_8923_3709e102bd76.jpeg

Juist nu er minder mensen naar de kerk kunnen komen is het extra belangrijk dat we Adventsactie niet vergeten. De actie van onze federatie is dit jaar het project voor een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe. Juist in de Advent, waarin we uitzien naar de geboorte van Jezus in de erbarmelijke omstandigheden van een schaapstal, willen we deze vrouwen in Zimbabwe een veilige plek geven om hun kind ter wereld te brengen. U vindt uitgebreide informatie op de website van de parochie. Klik hier voor meer informatie.

Doneren kan eenvoudig met deze link

Aanbidding en biechtgelegenheid
na de Mis op maandag

Maandag 13 december zijn we begonnen om na de Mis van 09.30 tot 12.00 uur aanbidding te houden. Er is dan ook biechtgelegenheid.Ook elke vrijdagochtend is er biechtgelegenheid, dat is echter van 8.30 - 09.00 uur; dus vooraf aan de Mis van vrijdag.

Stookkosten

We hebben gekeken naar de stookkosten van de kathedraal. Dit komt elke week neer op meer dan € 400,- dat is ruim € 20.000 per jaar. We moeten daarom zoeken naar vermindering van de kosten en ook verduurzaming. Dat vraagt onderzoek en investering. Natuurlijk kijken we wat we zelf kunnen doen met hulp van vrijwilligers, maar extra financiële steun in absoluut noodzakelijk om alles op pijl te kunnen houden. Steun ons wat extra met deze link.

Vieringen

kalender voorganger Viering
24 dec 13:00 Plebaan Michel Hagen H. Mis vooraf aan Kerstmis
24 dec 16:00 Plebaan Michel Hagen Gezinsmis Kerstavond
24 dec 22:00 Mgr. Van den Hende, pastoraal team en twee priesters van de Kroatische gemeenschap Kerstnachtmis
25 dec 11:00 Plebaan Michel Hagen Kerstmis, Hoogfeest van de geboorte van onze Heer
25 dec 13:00 Pastoor Miso Sirovina H. Mis Kroatische gemeenschap
26 dec 11:00 Plebaan M. Hagen
Hoogmis, Feest van de Heilige Familie
26 dec 15:00 Pater Assys Moron SVD
H. Mis Indonesische parochie
31 dec 16:00 Plebaan Michel Hagen Oudjaarsvesper en lof
1 jan 11:00 Plebaan Michel Hagen Hoogfeest van Maria, Moeder van God; Dag van de vrede
2 jan 11:00 Mgr. Van den Hende Gezinsviering,
Openbaring des Heren
9 jan 11:00 Plebaan Michel Hagen Doop van de Heer


Colofon

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 31 December
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

22 de Dezembro 2021


Natal na época da Corona
Desejo de Natal do Michel Hagen

 Através da janela, a minha irmã, Irmã Fidelis, e eu olhamos para a cena do Natal. É Natal na época de Corona. Desejo a todos vós um abençoado Natal; que este tempo de coroação possa abrir os nossos olhos para a maravilhosa forma como Deus continua a caminhar connosco, sempre. Natal, um novo começo.

Os bispos tomam mais medidas

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000907004_zc_v195_1640185177879_corona_kerkbanken.jpg

Já foi anunciado que não podem ser realizadas celebrações públicas depois das 17 horas. Agora foram acrescentadas restrições. Apenas 50 pessoas podem ser admitidas em cada celebração. Além disso, os fiéis devem inscrever-se para a celebração, pelo que é novamente necessário o registo. Há também uma restrição aos coros. Apenas quatro cantores são permitidos. Outras medidas permanecem no local, a temperatura é verificada à entrada, os frequentadores da igreja mantêm-se a um metro e meio um do outro, as mãos são desinfectadas, ao entrar e andar pela igreja usamos uma máscara bucal, a comunhão é recebida num ecrã de prevenção, não andamos pela igreja mais vezes do que o necessário, ficamos em casa se estivermos constipados, tossimos ou espirramos no cotovelo, evitamos lugares apinhados.

Cancelamentos para o Natal e Ano Novo

Os paroquianos que se tenham registado para as celebrações serão notificados se não puderem vir. A maioria tinha-se registado para o serviço da manhã de Natal no sábado. É-lhes pedido que mudem para domingo às 11.00 horas. Mas também para as celebrações de sexta-feira 13.00 e 16.00 mais de 50 pessoas por celebração se tinham registado. As pessoas destas celebrações são também convidadas a mudarem-se para os domingos.

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000907004_zc_v195_1640185177675_kerstslinger.png

As celebrações são streamed

Porque nem todos podem estar na igreja, várias celebrações serão transmitidas ao vivo. Isto aplica-se à celebração na sexta-feira 16.00, à missa da meia-noite às 22.00, à celebração da manhã de Natal às 11.00 e à celebração no domingo 11.00. A propósito, também se pode assistir e ouvir as celebrações das 21h30 ao vivo durante a semana. Para a celebração na sexta-feira 16.00, ou durante a semana e para a celebração da véspera com louvor na véspera de Ano Novo, vá a ou scanear: https://www.facebook.com/PlebaanMichelHagen/

A missa da meia-noite e as celebrações da manhã de Natal e O Ano Novo pode ser seguido no canal do YouTube da diocese de Roterdão. Aí pode encontrar as celebrações da catedral. https://www.youtube.com/bisdomrotterdam1956


Acção de Advento

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000000907004_zc_v195_1640185177744_adventsactie_2021_02.jpg

Especialmente agora, quando menos pessoas podem vir à igreja, é extra importante que não esqueçamos a acção do Advento. A acção da nossa federação este ano é o projecto de um abrigo para mulheres grávidas no Zimbabué. Especialmente no Advento, quando ansiamos pelo nascimento de Jesus nas condições miseráveis de um redil, queremos dar a estas mulheres no Zimbabwe um lugar seguro para dar à luz o seu filho. Pode encontrar informações detalhadas no sítio web da paróquia; Adventsactie 

Doar é fácil com esta ligação e o código QR.  

Adoração e confissão após a missa
às segundas-feiras

A partir de segunda-feira, 13 de Dezembro, haverá adoração após a Missa, das 9:30 às 12:00 horas. A confissão também estará disponível durante este tempo. A confissão também está disponível todas as sextas-feiras de manhã, no entanto, das 8.30 - 9.00 da manhã, portanto antes da missa de sexta-feira.

Custos de calor

Analisámos os custos de aquecimento da catedral. Estes chegam a mais de 400 euros por semana, o que é mais de 20.000 por ano. Devemos, portanto, procurar reduzir os custos e também torná-los mais sustentáveis. Isso requer investigação e investimento. Claro que estamos a ver o que podemos fazer nós próprios com a ajuda de voluntários, mas é absolutamente necessário apoio financeiro extra para podermos manter tudo no bom caminho. Apoie-nos com este link.

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
24 dec 13:00 Plebaan Michel Hagen H. Missa que precede o Natal
24 dec 16:00 Plebaan Michel Hagen Celebração familiar Missa de Natal
24 dec 22:00 Mgr. Van den Hende, equipa pastoral e dois sacerdotes da comunidade croata Missa de Natal
25 dec 11:00 Plebaan Michel Hagen Natal, Festa da Natividade do Nosso Senhor
25 dec 13:00 Pastoor Miso Sirovina H. Massa da comunidade croata
26 dec 11:00 Plebaan M. Hagen
Missa alta, Festa da Sagrada Família
26 dec 15:00 Pater Assys Moron SVD
H. Missa na paróquia indonésia
31 dec 16:00 Plebaan Michel Hagen Vésperas de Ano Novo
1 jan 11:00 Plebaan Michel Hagen Festa de Maria, Mãe de Deus; Dia da Paz
2 jan 11:00 Mgr. Van den Hende Celebração familiar,
Revelação do Senhor
9 jan 11:00 Plebaan Michel Hagen Baptismo do Senhor


Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Colofon 

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, 31 de Dezembro
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl