Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 22 Mei 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Terugblik 100-jarig bestaan Kathedraal

Met grote dankbaarheid kijken we terug op zondag 8 mei. De feestelijke versiering laten we nog wel even hangen. De preek van de bisschop, het schilderij van plebaan Bergs, het samenzijn daarna met zoveel heerlijke en verschillende hapjes smaakt naar meer. Het komende jaar zullen er nog meer feestelijke momenten zijn. We houden u op de hoogte.

Terugblik heidag bestuur

Op 8 mei j.l. heeft het bestuur onder leiding van Geerten Kok nagedacht over de toekomst van de parochie. Dit vond plaats op de prachtige locatie Vronesteyn, centrum voor priester- en diakenopleiding in Voorburg.

We hebben uitgebreid aandacht besteed aan sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen. We hebben goed met elkaar uitgewisseld en plannen gemaakt. De resultaten zullen worden omgezet in een beleidsplan en een plan van aanpak.

Eerste Communieviering

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_1_1653224953105_

Op zondag 22 mei ontvangen 9 kinderen hun Eerste Heilige Communie. Het is een grote stap in hun jonge leven; een stap op weg met Jezus in zijn Nieuwe Verbond; het Liefdesverbond van God met de mensen. Wilt u hen meenemen in uw gebed, dat zij blijven groeien in geloof, hoop en liefde.

Heiligverklaring Titus Brandsma

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_4_1653224954031_titus-brandsma-696x392.png

Na de Mis van zondag 15 mei, hebben we in de Elisabethzaal nog even gekeken naar de plechtigheid in Rome rond de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Het is een grote vreugde voor ons land en voor de wereldkerk. Hij is een inspiratiebron en nu ook een voorspreker.

Vuurdoop – 4 juni 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_5_1653224954159_h9a6150b9ae93007dd1bd8a38f564d39f.jpg

Foto: Peter van Mulken

De vormelingen van ons bisdom worden weer uitgenodigd voor de Vuurdoop. Vanwege de coronapandemie was dit twee jaar niet mogelijk. We zijn blij dat het nu weer kan en stellen de kathedraal open voor dit vrolijke gebeuren.

Enquête over de website van de kathedraal

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_zc_v163_1650722283277_enquête_website_kathedraal_rotterdam_3.jpg

Enquête over de website van de kathedraal

Onlangs zijn we een enquête begoinnen over hoe uw mening over onze website. We hebben al wat  antwoorden ontvangen, maar we willen graag van nog meer mensen hun mening weten om de website verder te verbeteren. Doet u ook mee? Kijk eens op de site en vul de enquête in. We zijn heel blij met uw reacties.

Klik hier voor de enquête.

Zomerkampen

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_zc_v163_1650722283277_enquête_website_kathedraal_rotterdam_3.jpg
Ook dit jaar organiseert het Bisdom Rotterdam zomerkampen. In de periode van 10 tot 16 juli is er een: kinderkamp, een tienerkamp en een jongerenkamp. In de kathedraal vindt u een folder over deze activiteit. 
Meer informatie op onze website Zomerkampen 2022.
Of download direct de folder Zomerkampen!

Communie-uitreiken in twee rijen

Om het te Communie gaan iets vlotter te laten verlopen, bent u weer uitgenodigd bij het te Communie gaan twee rijen naast elkaar te vormen; dus gewoon weer zoals vóór corona.

Vieringen

kalender voorganger Viering
22 mei 11:00 Plebaan Michel Hagen
Eerste Communieviering
Zesde Zondag van Pasen

26 mei 11:00 Plebaan Michel Hagen
Hemelvaartsdag
29 mei 11:00 Pastoor R Gouw
Zevende Zondag van Pasen
5 juni 11 uur Plebaan Michel Hagen Eerste PinksterdagPinksteren
6 juni 11 uur Plebaan Michel Hagen Tweede Pinksterdag
Heilige Maria, Moeder van de kerk

Livestream van 22 mei

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 4 juni
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl
Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan g.heuff@robeco.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

22 de Maio 2022


Retrospectiva dos 100 anos da Catedral

Olhamos para trás no domingo 8 de Maio com grande gratidão. Deixaremos as decorações festivas durante algum tempo. O sermão do bispo, a pintura do padre Bergs, e a reunião posterior com tantos petiscos deliciosos e variados, deixam-nos a desejar mais. Haverá mais momentos festivos no próximo ano. Manter-vos-emos informados.

Revisão da reunião do conselho

A 8 de Maio de 2012, o conselho de administração, liderado por Geerten Kok, reflectiu sobre o futuro da paróquia. Isto teve lugar no belo local Vronesteyn, centro de formação de sacerdotes e diáconos em Voorburg. Prestámos grande atenção aos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Fizemos uma boa troca e fizemos planos. Os resultados serão convertidos num plano de política e num plano de abordagem.

Celebração da Primeira Comunhão

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_3_1653224953667_

No domingo 22 de Maio, 9 crianças irão receber a sua Primeira Comunhão. É um grande passo nas suas jovens vidas; um passo no seu caminho com Jesus no seu Novo Pacto; o Pacto de Amor de Deus com as pessoas. Por favor, leve-os consigo nas suas orações, para que possam continuar a crescer em fé, esperança e amor. 

Titus Brandsma canonizado

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_2_1653224953515_titus-brandsma-696x392.png

Após a missa de domingo 15 de Maio, assistimos à cerimónia em Roma em torno da canonização do Padre Titus Brandsma na Sala Elisabeth. É uma grande alegria para o nosso país e para a Igreja mundial. Ele é uma fonte de inspiração e agora também um intercessor.

Baptismo pelo fogo - 4 de Junho de 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_6_1653224954376_h9a6150b9ae93007dd1bd8a38f564d39f.jpg

Foto: Peter van Mulken

Os confirmandos da nossa diocese são novamente convidados para o Baptismo de Fogo. Devido à pandemia de corona, isto não foi possível durante dois anos. Estamos felizes por ser novamente possível e abrir a catedral para este alegre evento.

Inquérito sobre o sítio Web da Catedral

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_zc_v163_1650722283277_enquête_website_kathedraal_rotterdam_3.jpg

Iniciámos recentemente um inquérito sobre a sua opinião acerca do nosso sítio web. Já recebemos algumas respostas, mas gostaríamos de ouvir mais pessoas a fim de melhorar ainda mais o website.
Quer participar? Verifique o site e preencha o inquérito. Estamos muito satisfeitos com as suas respostas.
Clique aqui para o inquérito.

Campo de Verão

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001402004_zc_v171_1653224954455_zomerkampen2022_01png.png

A Diocese de Roterdão organiza campos de férias no período de 10 a 16 de Julho. Há um campo para crianças, para adolescentes e para jovens. Na catedral há um folheto sobre esta actividade. 

Mais informações no nosso sítio Web Campo de Verão 2022.
Ou descarregue directamente a pasta Campos de férias!


Cerimónia de comunhão em duas filas

A fim de tornar a ida à Comunhão um pouco mais suave, é novamente convidado a formar duas filas ao lado uma da outra quando se vai à Comunhão; assim como antes da coroa.

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
22 Maio 11:00 Plebaan Michel Hagen
Celebração da Primeira Comunhão
Zesde Zondag van Pasen

26 Maio 11:00 Plebaan Michel Hagen
Dia da Ascensão
29 Maio 11:00 Pastoor R Gouw
Sétimo Domingo da Páscoa
5 Junho 11:00 Plebaan Michel Hagen Feirta de Pentecostes
6  Junho  11:00 Plebaan Michel Hagen Segunda-feira de Pentecostes
Santa Maria, Mãe da Igreja

Transmissão ao video de 24 de Maio

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, Domingo 4 de Junho
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  g.heuff@robeco.nl

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl