Print Icon
 

Parochie HH. Laurentius & Elisabeth

Nieuwsbrief - 14 Augustus 2022

Para a versão em português deste newsletter digitalmente, role para baixo ou clique aqui

Vakantie Plebaan Hagen

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001672004_zc_v101_1660303307743_aaa0f41e_82d4_4ec6_a36e_ab8d0c3e8a2f.jpeg

Plebaan Hagen is van 8 t/m 27 augustus afwezig. In deze periode vervalt op maandag en donderdag aanbidding en biechtgelegenheid tot 12.00 uur. De Missen gaan door.

Zo. 28 augustus / Viering Indonesische gemeenschap

De volgende jubileumactiviteit is op zondag 28 augustus. Dan zal de Indonesische kerkgemeenschap de Eucharistieviering luister bij zetten. In de viering van 11.00 uur zal plebaan Michel Hagen concelebreren met pater Assys Moron SVD. Verscheidene gezangen zullen klinken in het Indonesisch en na afloop is er in de Elisabethzaal een samenzijn van de kerkgangers om elkaar te ontmoeten en te genieten van hapjes, bereid door de Indonesische parochianen. U bent van harte welkom: Selamat datang dan selamat makan.
De verdere jubileumactiviteiten staan als volgt gepland:
Zondag 4 september 2022 Surinaamse parochie
Zondag 4 december 2022 Antilliaanse gemeenschap
2 Het programma voor 2023 is in voorbereiding met vanzelfsprekend een grootse afsluiting van het 100-jarig jubileum op zondag 7 mei 2023.

Moeder Teresaviering 5 september 10.30 uur

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001672004_zc_v101_1660303307799_mother_teresa_.jpg

Op maandag 5 september vindt de Moeder Teresaviering plaats. Om 09.00 uur rozenkransgebed, daarna aanbidding en om 10.30 uur de viering. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om koffie te drinken in de Elisabethzaal.

Open Monumentendag 2022

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001672004_zc_v101_1660303307292_openmonumentendag_01.png

Op 10 en 11 september zijn er de Open Monumentendagen. De kathedraal zal op zaterdag 10 september meerdere activiteiten aanbieden. Noteert u 10 september alvast in uw agenda. Meer informatie krijgt u in de volgende nieuwsbrief.

Aanmelden vormsel

Kinderen van 13 tot 17 jaar kunnen zich aanmelding voor het Vormsel. Eind augustus wordt een eerste bijeenkomst gehouden voor de ouders en vormelingen. In september gaat het project van start. Aanmelden via het secretariaat.

Zomeractie / Actie Kerkbalans

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001672004_zc_v101_1660303307681_kerkbalans.jpg

Tijdens de laatste bestuursvergadering wees onze bisschop op het belang om de Actie Kerkbalans onder de aandacht te houden. Inderdaad, we zijn nog niet uit de rode cijfers. Dus mocht u de financiële ruimte hebben om deze zomer iets extra’s te doen voor de Actie Kerkbalans, dan zijn we als bestuur daar heel blij mee. We hopen aan het eind van het jaar weer eens een klein plusje op de balans te hebben.

Koffiedrinken Elisabethzaal

Op maandag 22 augustus a.s. vindt er na de viering geen koffiedrinken plaats in de Elisabethzaal. Dit in verband met de Banneuxreis.

De nieuwsbrief tijdens de vakantie

In de maanden juli en augustus verschijnt de nieuwsbrief eenmaal in de drie weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt daarom op 3 september 2022. Vanaf september verschijnt hij weer om de twee weken. Kopij kunt u doorgeven aan de secretaris van het bestuur, Annemiek Visscher: secretaris@kathedraalrotterdam.nl.

Vieringen

kalender voorganger Viering
14 aug 11:00 Pastoor R. Gouw 20e Zondag door het Jaar
21 aug 11:00 Pater M. R. Hoogland 21e Zondag door het Jaar
28 aug 11:00 Plebaan Michel Hagen 22e Zondag door het Jaar
Viering Indonesische gemeenschap


Livestream van 14 augustus

  • De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op 3 September
  • Bent u nog niet uitgelezen? Bezoek dan onze website: www.kathedraalrotterdam.nl

Kopij voor de Nieuwsbrief

Indien u informatie heeft, waarvan u het van belang vindt dit te delen met andere parochianen of bezoekers van de kathedraal, dan kunt u een bericht doorgeven aan de secretaris, waarbij bezien zal worden in hoeverre het nuttig of noodzakelijk is dit bericht op te nemen in de nieuwsbrief.

Kopij aanleveren, mail naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl


Deze mail is verzonden door communicatie@kathedraalrotterdam.nl aan heuffg@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij de parochie HH. Laurentius en Elisabeth bent ingeschreven, of omdat u in de loop van de tijd uw e-mailadres hebt doorgegeven. 

Vragen, opmerkingen, kopij? Mail communicatie@kathedraalrotterdam.nl
     

Boletim informativo digital  

14 de Agosto 2022


Férias para o plebaan Hagen

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001672004_zc_v101_1660303307399_1f55b8f1_131f_4347_bbe0_e261ad62a41c.jpeg

Plebaan Hagen estará ausente de 8 a 27 de Agosto. Durante este período, não haverá adoração ou confissão até às 12:00 às segundas e quintas-feiras. As missas vão continuar.

Dom. 28 de Agosto / Celebração Comunidade indonésia

A próxima actividade jubilar é no domingo, 28 de Agosto. Depois a comunidade eclesiástica indonésia acrescentará lustre à celebração eucarística. Durante o serviço das 11:00, o Padre Michel Hagen irá concelebrar com o Padre Assys Moron SVD. Vários hinos serão cantados em indonésio e depois haverá uma reunião na Sala Elisabeth para os frequentadores da igreja se encontrarem e desfrutarem de petiscos preparados pelos paroquianos indonésios. É muito bem-vindo: Selamat datang dan selamat makan.

Outras actividades jubilares estão planeadas como se segue:
Domingo, 4 de Setembro de 2022 Paróquia Surinamesa
Domingo, 4 de Dezembro de 2022 Comunidade Antilina

O programa para 2023 está a ser preparado com, naturalmente, um grande final para o 100º aniversário no domingo 7 de Maio de 2023.

Celebração da Madre Teresa 5 de Setembro 10.30h

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001672004_zc_v101_1660303307537_mother_teresa_.jpg

O serviço da Madre Teresa terá lugar na segunda-feira, 5 de Setembro. Às 09.00 hrs. Terço, depois adoração e às 10.30 hrs. a celebração. Após a celebração, há oportunidade de tomar café na sala Elisabeth.

Dia dos Monumentos Abertos

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001672004_zc_v101_1660303307920_openmonumentendag_01.png

Nos dias 10 e 11 de Setembro realizam-se os Dias dos Monumentos Abertos. A catedral irá oferecer várias actividades no sábado 10 de Setembro. Assinale-o na sua agenda. Receberá mais informações no próximo boletim informativo.

Registo para confirmação

As crianças entre os 13 e os 17 anos podem inscrever-se para confirmação. Uma primeira reunião de pais e confirmandos terá lugar no final de Agosto. O projecto terá início em Setembro. Inscreva-se através do secretariado.

Acção de Verão/Acção Kerkbalans

https://campaign-image.eu/zohocampaigns/76948000001672004_zc_v101_1660303307863_kerkbalans.jpg

Durante a última reunião da direcção, o nosso bispo salientou a importância de manter a atenção para a Actie Kerkbalans. De facto, ainda não saímos do vermelho. Assim, se tiver o espaço financeiro para fazer algo extra para a Actie Kerkbalans este Verão, a direcção ficaria encantada. Esperamos ter um pequeno excedente no nosso balanço no final do ano.

Café na Sala Elisabeth

Na segunda-feira, 22 de Agosto, não haverá café na sala Elisabeth após a celebração. Isto é devido à viagem do Banneux.

O boletim informativo durante as férias

Em Julho e Agosto, o boletim informativo aparece uma vez de três em três semanas. O próximo boletim informativo surgirá, portanto, a 3 de Setembro. A partir de Setembro, voltará a aparecer de quinze em quinze dias. Pode enviar a sua cópia à secretária da direcção, Annemiek Visscher: secretaris@kathedraalrotterdam.nl.

  Serviços da Igreja

kalender voorganger Viering
14 agosto 11:00 Pastoor R. Gouw  20º domingo do ano
21 agosto  11: 00 Pater M.R. Hoogland cp 21º domingo do ano
28 agosto  11:00 Plebaan Michel Hagen
22º domingo do ano
Celebração Comunidade indonésia

Transmissão ao video de 14  Agosto

Informações para boletim informativo

Se tiver alguma informação que considere útil partilhar com outros paroquianos ou visitantes da Catedral, envie por favor uma mensagem ao secretário. Consideraremos então se é útil ou necessário incluir esta mensagem no boletim informativo.

Submeter a sua cópia por e-mail: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

  • O próximo newsletter: na sexta-feira, 3 de Setembro.
  • Ainda não terminou de lê-la ? Visite nosso site: www.kathedraalrotterdam.nl

Este e-mail foi enviado por comunicatie@kathedraalrotterdam.nl para  heuffg@gmail.com

Você receberá este newsletter porque permanece na paróquia de HH. Laurentius e Elisabeth estão registrados ou porque você forneceu seu endereço de e-mail ao longo do tempo. 


Cadastre-se Cancelar inscrição Editar Perfil


 
Kathedraal Rotterdam | Robert Fruinstraat 36 | 3023 XE ROTTERDAM
AfzenderKathedraal Rotterdam | E-mailadrescommunicatie@kathedraalrotterdam.nl